In het kader van de campagne ‘Zonder Respect Geen Voetbal’ heeft de KNVB de voetbalverenigingen opgeroepen om haar gedragsregels opvallend te publiceren. Mensen bekend laten zijn met de regels, is een voorwaarde om misdragingen te kunnen benoemen en indien nodig te bestraffen.

VV Steensel heeft in het verleden ook gedragsregels opgesteld. Deze regels, die natuurlijk voor een groot gedeelte ook met normen en waarden te maken hebben, werden bijvoorbeeld op ouderavonden voor nieuwe leden even toegelicht. De meeste leden zijn dan ook wel op de hoogte van wat wel en niet geoorloofd is op ons sportpark.

Feit is wel dat deze regels niet publiekelijk toegankelijk waren, bijvoorbeeld via de website of bij de ingang van het sportpark. Hier komt bij dat wij als bestuur de huidige regels ook in een nieuw jasje wilden gieten.

Geen uitgebreid reglement maar concreet een aantal heldere afspraken voor en met leden, maar ook voor bezoekers van ons sportpark.

De KNVB heeft onlangs, samen met een groot aantal verenigingen, een voorzet gegeven voor het opstellen van algemene gedragsregels.Het zijn herkenbare regels waar wij als bestuur van VV Steensel volledig achterstaan.

Deze gedragsregels zullen een vaste plek krijgen op de website zodat ze altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Tevens zal er een bord geplaatst worden bij de ingang van het sportpark zodat ook voor onze bezoekers duidelijk is waar wij voor staan.